xunta_galicia

APLICACIÓNS DE BENESTAR

As actuacións do Plan Trabe incluídas dentro da operación "Plataforma tecnolóxica do catálogo galego de servizos sociais - Implantación da Historia Social Única Electrónica" atópanse cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020
xunta de galicia
Servizo prestado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Información de contacto Concellos:
cau-periferico@xunta.gal
Teléfono CAU: 881 995 300
Información de contacto Xunta:
soporte-hsu.benestar@xunta.gal
Teléfono CAU: 630 59 41 55
Versión: 02.07.01